რეიტინგი 2017

სულ 272 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 39 39 0 0 0 39 0 100 %
2 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო 28 28 0 0 0 28 0 100 %
3 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 27 27 0 0 0 27 0 100 %
4 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 25 25 0 0 0 25 0 100 %
5 სახალხო დამცველის აპარატი 25 25 0 0 0 25 0 100 %
6 ქალაქ რუსთავის მერია 25 25 0 0 0 25 0 100 %
7 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 25 25 0 0 0 25 0 100 %
8 საქპატენტი 24 24 0 0 0 24 0 100 %
9 ქალაქ ქუთაისის მერია 23 23 0 0 0 23 0 100 %
10 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 23 23 0 0 0 23 0 100 %
11 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 23 23 0 0 0 23 0 100 %
12 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 23 23 0 0 0 23 0 100 %
13 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო 23 23 0 0 0 23 0 100 %
14 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 23 23 0 0 0 23 0 100 %
15 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 22 22 0 0 0 22 0 100 %
16 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 22 22 0 0 0 22 0 100 %
17 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი 22 22 0 0 0 22 0 100 %
18 იურიდიული დახმარების სამსახური 22 22 0 0 0 22 0 100 %
19 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 21 21 0 0 0 21 0 100 %
20 წყალტუბოს გამგეობა 21 21 0 0 0 21 0 100 %
21 აჭარის ა/რ -ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 20 20 0 0 0 20 0 100 %
22 ქალაქ ქუთაისის საკრებულო 20 20 0 0 0 20 0 100 %
23 ენერგეტიკის სამინისტრო 20 20 0 0 0 20 0 100 %
24 თვითმმართველი თემი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 19 0 0 0 19 0 100 %
25 სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 18 18 0 0 0 18 0 100 %
26 ქალაქ ფოთის საკრებულო 17 17 0 0 0 17 0 100 %
27 თვითმმართველი თემი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 17 0 0 0 17 0 100 %
28 დმანისის გამგეობა 17 17 0 0 0 17 0 100 %
29 ქალაქ ზუგდიდის საკრებულო 16 16 0 0 0 16 0 100 %
30 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 16 0 0 0 16 0 100 %
31 თვითმმართველი თემი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 15 0 0 0 15 0 100 %
32 ყვარლის საკრებულო 15 15 0 0 0 15 0 100 %
33 გურჯაანის საკრებულო 15 15 0 0 0 15 0 100 %
34 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 14 0 0 0 14 0 100 %
35 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
36 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
37 პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 30 30 0 0 0 6 24 99.2 %
38 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 31 31 0 0 0 0 31 99 %
39 რაჭა-ლეჩხუმის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 18 18 0 0 0 0 18 99 %
40 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 38 37 1 0 0 38 0 98.68 %
41 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 28 27 1 0 0 28 0 98.21 %
42 მეწარმეობის განვითარების სააგენტო 26 25 1 0 0 26 0 98.08 %
43 გარემოს ეროვნული სააგენტო 26 25 1 0 0 26 0 98.08 %
44 ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 25 24 1 0 0 25 0 98 %
45 ეროვნული ბანკი 25 24 1 0 0 25 0 98 %
46 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 25 24 1 0 0 25 0 98 %
47 კონკურენციის სააგენტო 24 23 1 0 0 24 0 97.92 %
48 საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 24 23 1 0 0 24 0 97.92 %
49 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 24 23 1 0 0 24 0 97.92 %
50 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 23 22 1 0 0 23 0 97.83 %
51 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 23 22 1 0 0 23 0 97.83 %
52 თვითმმართველი თემი მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 23 22 1 0 0 23 0 97.83 %
53 ზესტაფონის გამგეობა 23 22 1 0 0 23 0 97.83 %
54 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 22 21 1 0 0 22 0 97.73 %
55 ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი 22 21 1 0 0 22 0 97.73 %
56 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 22 21 1 0 0 22 0 97.73 %
57 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 22 21 1 0 0 22 0 97.73 %
58 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 22 21 1 0 0 22 0 97.73 %
59 თვითმმართველი თემი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 22 21 1 0 0 22 0 97.73 %
60 სამტრედიის გამგეობა 21 20 1 0 0 21 0 97.62 %
61 ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი 21 20 1 0 0 21 0 97.62 %
62 სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 21 20 1 0 0 21 0 97.62 %
63 ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი 20 19 1 0 0 20 0 97.5 %
64 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 20 19 1 0 0 20 0 97.5 %
65 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი 20 19 1 0 0 20 0 97.5 %
66 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 19 18 1 0 0 19 0 97.37 %
67 ქ. რუსთავის საკრებულო 19 18 1 0 0 19 0 97.37 %
68 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 17 1 0 0 18 0 97.22 %
69 შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 35 33 2 0 0 35 0 97.14 %
70 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 16 1 0 0 17 0 97.06 %
71 სურსათის ეროვნული სააგენტო 25 24 1 0 0 0 25 97 %
72 თვითმმართველი თემი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 24 23 1 0 0 0 24 96.92 %
73 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 15 1 0 0 16 0 96.88 %
74 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 15 1 0 0 16 0 96.88 %
75 ქალაქ ახალციხის მერია 22 21 1 0 0 0 22 96.73 %
76 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 30 28 2 0 0 30 0 96.67 %
77 ქალაქ ოზურგეთის საკრებულო 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
78 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
79 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 29 27 2 0 0 29 0 96.55 %
80 საჯარო სამსახურის ბიურო 29 27 2 0 0 29 0 96.55 %
81 ყვარლის გამგეობა 20 19 1 0 0 0 20 96.5 %
82 თვითმმართველი თემი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
83 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
84 ცენტრალური საარჩევნო კომისია 27 26 0 1 0 27 0 96.3 %
85 ქალაქ ამბროლაურის საკრებულო 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
86 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 15 1 0 0 0 16 95.88 %
87 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 15 1 0 0 0 16 95.88 %
88 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 24 22 2 0 0 24 0 95.83 %
89 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 24 23 0 0 1 23 0 95.83 %
90 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 24 22 2 0 0 24 0 95.83 %
91 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 12 11 1 0 0 12 0 95.83 %
92 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 11 1 0 0 12 0 95.83 %
93 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 11 1 0 0 12 0 95.83 %
94 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 11 1 0 0 12 0 95.83 %
95 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 23 21 2 0 0 23 0 95.65 %
96 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 22 20 2 0 0 22 0 95.45 %
97 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 22 20 2 0 0 22 0 95.45 %
98 აჭარის ა/რ -ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 21 19 2 0 0 21 0 95.24 %
99 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 21 19 2 0 0 21 0 95.24 %
100 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 21 19 2 0 0 21 0 95.24 %
101 აჭარის ა/რ -ის მთავრობის აპარატი 20 18 2 0 0 20 0 95 %
102 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 20 18 2 0 0 20 0 95 %
103 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
104 მარნეულის გამგეობა 24 22 2 0 0 0 24 94.83 %
105 ქ.ბათუმის საკრებულო 19 17 2 0 0 19 0 94.74 %
106 ვანის გამგეობა 19 17 2 0 0 19 0 94.74 %
107 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
108 ხულოს გამგეობა 21 19 2 0 0 0 21 94.24 %
109 თვითმმართველი თემი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 15 2 0 0 17 0 94.12 %
110 ქალაქ გორის საკრებულო 17 15 2 0 0 17 0 94.12 %
111 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 25 23 1 1 0 25 0 94 %
112 პარლამენტის აპარატი 25 23 1 0 1 24 1 94 %
113 გურჯაანის გამგეობა 20 18 2 0 0 0 20 94 %
114 ლაგოდეხის გამგეობა 24 21 3 0 0 24 0 93.75 %
115 თერჯოლის გამგეობა 24 21 3 0 0 24 0 93.75 %
116 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 24 21 3 0 0 24 0 93.75 %
117 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრი 24 21 3 0 0 24 0 93.75 %
118 თვითმმართველი თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 14 2 0 0 16 0 93.75 %
119 დედოფლისწყაროს გამგეობა 19 17 2 0 0 0 19 93.74 %
120 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 19 17 2 0 0 0 19 93.74 %
121 ღვინის ეროვნული სააგენტო 23 20 3 0 0 23 0 93.48 %
122 თვითმმართველი თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 23 21 1 1 0 23 0 93.48 %
123 ცაგერის გამგეობა 18 16 2 0 0 18 0 93.44 %
124 წალკის გამგეობა 15 13 2 0 0 15 0 93.33 %
125 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 13 2 0 0 15 0 93.33 %
126 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი 22 19 3 0 0 22 0 93.18 %
127 ტყიბულის გამგეობა 21 19 1 0 1 20 1 92.86 %
128 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 23 21 1 0 1 0 23 92.5 %
129 ხელვაჩაურის გამგეობა 20 18 1 0 1 19 1 92.5 %
130 ლანჩხუთის გამგეობა 20 17 3 0 0 20 0 92.5 %
131 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 20 17 3 0 0 20 0 92.5 %
132 საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 15 13 2 0 0 0 15 92.33 %
133 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
134 ბაღდათის გამგეობა 19 16 3 0 0 19 0 92.11 %
135 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 25 22 2 0 1 24 1 92 %
136 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 25 21 4 0 0 25 0 92 %
137 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 24 21 2 1 0 23 1 91.67 %
138 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 24 22 0 0 2 22 2 91.67 %
139 სიღნაღის გამგეობა 20 17 3 0 0 0 20 91.5 %
140 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 23 19 4 0 0 23 0 91.3 %
141 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 23 19 4 0 0 23 0 91.3 %
142 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 14 3 0 0 17 0 91.18 %
143 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 22 19 2 1 0 22 0 90.91 %
144 ეროვნული სატყეო სააგენტო 22 19 2 0 1 21 1 90.91 %
145 ქალაქ გორის მერია 21 17 4 0 0 21 0 90.48 %
146 თავდაცვის სამინისტრო 23 19 4 0 0 23 0 90.3 %
147 ჩხოროწყუს გამგეობა 17 14 3 0 0 0 17 90.18 %
148 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 20 16 4 0 0 20 0 90 %
149 თვითმმართველი თემი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 20 17 2 0 1 19 1 90 %
150 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 24 21 1 1 1 23 1 89.58 %
151 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 23 19 3 0 1 22 1 89.13 %
152 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 0 0 1 0 10 89.1 %
153 ქარელის გამგეობა 24 21 1 0 2 0 24 88.67 %
154 დუშეთის გამგეობა 19 17 0 0 2 0 19 88.58 %
155 ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 11 1 0 1 12 1 88.46 %
156 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 13 4 0 0 17 0 88.24 %
157 ხობის გამგეობა 21 17 3 0 1 20 1 88.1 %
158 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 16 0 0 2 0 18 88 %
159 სენაკის გამგეობა 20 17 1 0 2 18 2 87.5 %
160 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 9 3 0 0 12 0 87.5 %
161 ხაშურის გამგეობა 25 21 2 0 2 0 25 87.08 %
162 ქალაქ ოზურგეთის მერია 23 19 2 0 2 21 2 86.96 %
163 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 11 4 0 0 15 0 86.67 %
164 ქ.ბათუმის მერია 24 19 4 0 1 0 24 86.54 %
165 ლენტეხის გამგეობა 16 12 4 0 0 0 16 86.5 %
166 ქალაქ ამბროლაურის მერია 22 18 2 0 2 20 2 86.36 %
167 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 9 1 0 1 10 1 86.36 %
168 ქალაქ მცხეთის მერია 19 15 3 0 1 0 19 85.89 %
169 ქალაქ თბილისის საკრებულო 28 20 8 0 0 28 0 85.71 %
170 კასპის გამგეობა 21 15 6 0 0 21 0 85.71 %
171 სახელმწიფო შესყიდვები სააგენტო 14 10 4 0 0 14 0 85.71 %
172 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 10 4 0 0 14 0 85.71 %
173 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 22 19 0 0 3 0 22 85.5 %
174 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 27 22 2 0 3 24 3 85.19 %
175 ქ.ფოთის მერია 26 21 2 0 3 23 3 84.62 %
176 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 16 12 3 0 1 0 16 83.44 %
177 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 24 19 2 0 3 21 3 83.33 %
178 ქალაქ თელავის საკრებულო 18 13 4 0 1 21 1 83.33 %
179 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 10 0 0 2 10 2 83.33 %
180 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 30 24 2 4 0 30 0 83.3 %
181 თიანეთის გამგეობა 20 15 3 0 2 18 2 82.5 %
182 აბაშის გამგეობა 17 13 2 0 2 15 2 82.35 %
183 ქალაქ თბილისის მერია 54 41 7 0 6 39 15 82.24 %
184 საკონსტიტუციო სასამართლო 29 23 2 1 3 0 29 81.9 %
185 პროკურატურა 33 23 8 0 2 3 30 80.97 %
186 თვითმმართველი თემი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 22 16 4 0 2 0 22 80.91 %
187 სოციალური მომსახურების სააგენტო 27 21 2 0 4 0 27 80.63 %
188 მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 12 0 0 3 12 3 80 %
189 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 13 1 0 3 14 3 79.41 %
190 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 12 0 0 3 0 15 79.2 %
191 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 67 48 11 0 8 15 52 79.19 %
192 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი 12 8 3 0 1 11 1 79.17 %
193 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 8 3 0 1 11 1 79.17 %
194 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 24 13 4 0 7 17 7 78.95 %
195 დაცვის პოლიცია 24 15 8 0 1 0 24 78.21 %
196 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 11 0 0 3 0 14 77.79 %
197 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 15 1 0 4 16 4 77.5 %
198 საჩხერის გამგეობა 26 20 0 0 6 20 6 76.92 %
199 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 9 2 0 2 11 2 76.92 %
200 ქალაქ ახალციხის საკრებულო 19 14 1 0 4 15 4 76.32 %
201 ხარაგაულის გამგეობა 25 17 4 0 4 21 4 76 %
202 ახმეტის გამგეობა 28 20 2 0 6 22 6 75 %
203 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 6 1 0 3 9 1 75 %
204 იუსტიციის სამინისტრო* 41 36 5 0 0 0 41 74.85 %
205 სასაზღვრო პოლიცია 21 13 5 0 3 0 21 72.95 %
206 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 24 14 7 0 3 21 3 72.92 %
207 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 11 0 0 4 0 15 72.6 %
208 ქედის გამგეობა 27 19 1 0 7 20 7 72.22 %
209 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 8 4 0 2 12 2 71.43 %
210 თეთრიწყაროს გამგეობა 21 14 2 0 5 0 21 70.67 %
211 მარტვილის გამგეობა 27 18 2 0 7 20 7 70.37 %
212 შსს მომსახურების სააგენტო 26 14 9 0 3 1 25 70.31 %
213 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი 27 18 2 0 7 0 27 69.63 %
214 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 13 0 0 6 0 19 67.74 %
215 ბორჯომის გამგეობა 24 14 4 0 6 0 24 65.92 %
216 შსს აკადემია 23 14 2 7 0 23 0 65.22 %
217 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 8 3 0 4 11 4 63.33 %
218 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 24 13 4 0 7 17 7 62.5 %
219 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 10 0 0 6 10 6 62.5 %
220 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 10 0 0 6 10 6 62.5 %
221 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 25 15 1 0 9 16 9 62 %
222 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 7 2 0 4 9 4 61.54 %
223 ქალაქ ზუგდიდის მერია 25 15 1 0 9 0 25 61.36 %
224 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 22 10 7 3 2 0 22 60.59 %
225 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 25 14 2 0 9 16 9 60 %
226 დანაშაულის პრევენციის ცენტრი* 18 18 0 0 0 0 18 60 %
227 მონაცემთა გაცვლის სააგენტო* 18 18 0 0 0 0 18 60 %
228 ნინოწმინდის გამგეობა 27 15 2 0 10 0 27 58.63 %
229 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 24 13 2 0 9 15 9 58.33 %
230 ონის გამგეობა 24 13 2 0 9 15 9 58.33 %
231 ნოტარიუსთა პალატა* 16 15 1 0 0 0 16 58.13 %
232 ხონის გამგეობა 23 13 1 0 9 0 23 58.09 %
233 საგარეჯოს გამგეობა* 20 18 2 0 0 0 20 57 %
234 იუსტიციის სახლი * 19 17 2 0 0 0 19 56.84 %
235 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 16 9 0 0 7 9 7 56.25 %
236 ადიგენის გამგეობა 27 12 6 0 9 18 9 55.56 %
237 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი* 19 17 1 0 1 0 19 55.26 %
238 მესტიის გამგეობა 27 14 2 0 11 0 27 54.96 %
239 სმართ ლოჯიქი* 17 15 1 0 1 0 17 54.71 %
240 ახალქალაქის გამგეობა 27 12 4 0 11 16 11 51.85 %
241 აღსრულების ეროვნული ბიურო* 21 16 4 0 1 0 21 51.43 %
242 საქართველოს ეროვნული არქივი* 20 15 4 0 1 0 20 51 %
243 ქალაქ მცხეთის საკრებულო 17 7 3 0 7 0 17 49.41 %
244 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 8 4 0 8 0 20 49.4 %
245 საზოგადოებრივი მაუწყებელი* 14 8 6 0 0 0 14 47.14 %
246 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 8 0 0 9 8 9 47.06 %
247 სახელმწიფო ხაზინა 20 7 5 0 8 0 20 46.9 %
248 გარდაბნის გამგეობა 25 10 3 0 12 0 25 45.48 %
249 შუახევის გამგეობა 26 10 2 0 14 12 14 42.31 %
250 ჩოხატაურის გამგეობა 28 9 2 0 17 11 17 35.71 %
251 მთავრობის ადმინისტრაცია* 36 16 3 0 17 0 36 29.17 %
252 გარდაბანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 2 7 0 11 0 20 27.05 %
253 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო* 29 12 0 0 17 0 29 24.83 %
254 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 22 2 6 0 14 8 14 22.73 %
255 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 37 6 2 0 29 2 35 18.76 %
256 სსიპ 112 32 4 0 0 28 0 32 12.38 %
257 ფინანსთა სამინისტრო 33 4 0 0 29 3 30 12.09 %
258 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო* 29 4 0 0 25 0 29 8.28 %
259 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
260 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
261 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
262 შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 22 0 0 0 22 0 22 0 %
263 საკანონმდებლო მაცნე 25 0 0 0 25 0 25 0 %
264 დაზვერვის სამსახური 26 0 0 26 0 26 0 0 %
265 ასპინძის გამგეობა 28 0 0 0 28 0 28 0 %
266 ბოლნისის გამგეობა 28 0 0 0 28 0 28 0 %
267 ყაზბეგის გამგეობა 28 0 0 0 28 0 28 0 %
268 ქალაქ თელავის მერია 28 0 0 0 28 0 28 0 %
269 წალენჯიხის გამგეობა 28 0 0 0 28 0 28 0 %
270 ჭიათურის გამგეობა 28 0 0 0 28 0 28 0 %
271 სავაჭრო სამრეწველო პალატა 29 0 0 0 29 0 29 0 %
272 შემოსავლების სამსახური 29 0 0 0 29 0 29 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.