რეიტინგი 2021

სულ 9 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 15 15 0 0 0 0 15 99 %
2 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 11 1 0 0 12 0 95.83 %
3 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
4 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 15 11 3 0 1 14 1 83.33 %
5 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 16 11 2 0 3 1 15 74.25 %
6 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 14 6 7 0 1 0 14 66.93 %
7 რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 18 12 0 0 6 12 6 66.67 %
8 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 17 9 4 0 4 2 15 64.06 %
9 სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია* 18 10 1 1 6 0 18 35 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.