რეიტინგი 2021

სულ 72 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი 24 24 0 0 0 24 0 100 %
2 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 18 18 0 0 0 18 0 100 %
3 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 17 17 0 0 0 17 0 100 %
4 განათლების საერთაშორისო ცენტრი 21 20 1 0 0 21 0 97.62 %
5 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 23 22 1 0 0 16 7 97.52 %
6 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 26 25 1 0 0 11 15 97.5 %
7 ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო 20 19 1 0 0 20 0 97.5 %
8 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 18 17 1 0 0 18 0 97.22 %
9 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი 17 16 1 0 0 17 0 97.06 %
10 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 40 37 3 0 0 24 16 95.85 %
11 შემოქმედებითი საქართველო 14 13 1 0 0 4 10 95.71 %
12 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 23 21 2 0 0 23 0 95.65 %
13 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 24 22 2 0 0 0 24 94.83 %
14 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
15 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 23 21 1 0 1 22 1 93.48 %
16 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 29 25 4 0 0 29 0 93.1 %
17 აწარმოე საქართველოში 29 26 2 1 0 0 29 92.14 %
18 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 17 15 1 0 1 16 1 91.18 %
19 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 27 23 3 1 0 27 0 90.74 %
20 საკანონმდებლო მაცნე 18 15 3 0 0 0 18 90.67 %
21 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო 16 13 3 0 0 16 0 90.63 %
22 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22 19 2 0 1 14 8 90.59 %
23 სოციალური მომსახურების სააგენტო 22 20 0 2 0 8 14 90.36 %
24 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 17 15 1 0 1 0 17 90.24 %
25 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 16 13 3 0 0 7 9 90.06 %
26 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 25 22 1 2 0 25 0 90 %
27 ეროვნული სატყეო სააგენტო 20 18 0 2 0 20 0 90 %
28 გარემოს ეროვნული სააგენტო 23 20 1 2 0 23 0 89.13 %
29 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 19 17 0 0 2 7 12 88.95 %
30 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 17 13 4 0 0 17 0 88.24 %
31 სურსათის ეროვნული სააგენტო 25 20 3 2 0 25 0 86 %
32 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 14 11 2 1 0 14 0 85.71 %
33 დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 15 11 3 1 0 15 0 83.33 %
34 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 24 18 3 0 3 21 3 81.25 %
35 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 22 15 6 0 1 8 14 81.23 %
36 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 21 15 4 2 0 21 0 80.95 %
37 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი 25 17 5 2 1 8 17 77.44 %
38 საქართველოს ეროვნული არქივი 25 14 11 0 0 0 25 77 %
39 ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 17 13 0 2 2 14 3 76.41 %
40 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი 19 13 3 2 1 18 1 76.32 %
41 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 24 16 5 0 3 2 22 76.29 %
42 მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 10 5 5 0 0 0 10 74 %
43 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 23 16 2 2 3 20 3 73.91 %
44 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 27 20 0 0 7 13 14 73.81 %
45 შემოსავლების სამსახური 31 16 14 1 0 4 27 73.35 %
46 იუსტიციის სახლი 21 10 11 0 0 0 21 72.81 %
47 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 23 13 7 0 3 14 9 71.48 %
48 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 21 11 8 0 2 19 2 71.43 %
49 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო* 24 15 8 0 1 0 24 69.33 %
50 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 28 17 4 0 7 21 7 67.86 %
51 წიაღის ეროვნული სააგენტო 28 15 8 2 3 18 10 67.61 %
52 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 20 8 10 0 2 1 19 64.15 %
53 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 26 14 4 0 8 18 8 61.54 %
54 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 23 12 3 1 7 7 16 58.35 %
55 ნოტარიუსთა პალატა 23 8 11 0 4 0 23 57.87 %
56 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო* 28 13 10 0 5 0 28 55.89 %
57 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 27 10 10 4 3 24 3 55.56 %
58 სასაზღვრო პოლიცია 29 6 20 0 3 13 16 54.72 %
59 ღვინის ეროვნული სააგენტო 24 12 2 1 9 15 9 54.17 %
60 დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო* 26 8 12 0 6 0 26 53.08 %
61 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 20 6 9 0 5 11 9 52.3 %
62 სახელმწიფო ხაზინა 17 8 1 0 8 0 17 49.47 %
63 სპეციალური პენიტენციური სამსახური* 36 10 19 0 7 0 36 48.53 %
64 დაცვის პოლიცია 29 4 19 1 5 0 29 45.76 %
65 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ 26 3 18 0 5 0 26 45.35 %
66 შსს მომსახურების სააგენტო 27 2 20 0 5 0 27 43.63 %
67 შსს აკადემია 24 5 9 6 4 0 24 39 %
68 ციფრული მმართველობის სააგენტო 30 9 3 0 18 0 30 34.6 %
69 აღსრულების ეროვნული ბიურო 27 5 5 0 17 0 27 27.41 %
70 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 27 2 9 0 16 0 27 23.67 %
71 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 29 4 1 0 24 0 29 15.34 %
72 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო 26 0 0 0 26 0 26 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.