რეიტინგი 2021

სულ 29 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 39 39 0 0 0 39 0 100 %
2 სახალხო დამცველის აპარატი 27 27 0 0 0 27 0 100 %
3 საჯარო სამსახურის ბიურო 20 20 0 0 0 20 0 100 %
4 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 18 18 0 0 0 18 0 100 %
5 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 22 21 1 0 0 22 0 97.73 %
6 ახალგაზრდობის სააგენტო 22 21 1 0 0 22 0 97.73 %
7 საქართველოს ეროვნული ბანკი 32 31 0 1 0 32 0 96.88 %
8 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი 24 22 2 0 0 24 0 95.83 %
9 კონკურენციის სააგენტო 21 20 0 1 0 21 0 95.24 %
10 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
11 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 23 21 0 2 0 23 0 91.3 %
12 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 22 18 4 0 0 22 0 90.91 %
13 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 21 17 4 0 0 21 0 90.48 %
14 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 24 20 2 1 1 23 1 87.5 %
15 ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი 16 12 4 0 0 16 0 87.5 %
16 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 29 23 4 1 1 28 1 86.21 %
17 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 28 22 4 0 2 26 2 85.71 %
18 კომუნიკაციების კომისია 31 25 2 2 2 21 10 83.61 %
19 ცენტრალური საარჩევნო კომისია 30 23 4 3 0 30 0 83.33 %
20 იურიდიული დახმარების სამსახური 21 17 1 1 2 19 2 83.33 %
21 საპენსიო სააგენტო 22 16 2 4 0 22 0 77.27 %
22 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 19 13 3 0 3 16 3 76.32 %
23 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 27 15 11 0 1 26 1 75.93 %
24 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 23 13 8 0 2 19 4 73.83 %
25 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 22 9 11 0 2 20 2 65.91 %
26 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 19 12 1 0 6 13 6 65.79 %
27 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 38 4 16 11 7 30 8 31.58 %
28 პროკურატურა* 48 12 12 1 23 8 40 30.29 %
29 სავაჭრო სამრეწველო პალატა 15 0 7 0 8 7 8 23.33 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.