რეიტინგი 2021

სულ 64 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 17 0 0 0 17 0 100 %
2 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 16 0 0 0 16 0 100 %
3 მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
4 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 17 1 0 0 18 0 97.22 %
5 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 16 1 0 0 17 0 97.06 %
6 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 15 1 0 0 16 0 96.88 %
7 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
8 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
9 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
10 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
11 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 12 1 0 0 1 12 95.23 %
12 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 15 2 0 0 17 0 94.12 %
14 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 14 2 0 0 16 0 93.75 %
15 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 11 0 0 1 11 1 91.67 %
16 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 11 0 0 1 11 1 91.67 %
17 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 0 0 1 10 1 90.91 %
18 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 13 3 0 0 16 0 90.63 %
19 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 14 3 0 0 2 15 90.29 %
20 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 0 10 89 %
21 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 15 2 0 1 3 15 88.11 %
22 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 9 3 0 0 12 0 87.5 %
23 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 12 0 0 2 12 2 85.71 %
24 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 8 3 0 0 1 10 85.45 %
25 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 12 3 0 1 15 1 84.38 %
26 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 14 4 0 1 18 1 84.21 %
27 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 39 29 7 0 3 36 3 83.33 %
28 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 14 4 0 1 1 18 83.32 %
29 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 11 1 0 2 12 2 82.14 %
30 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 10 3 0 1 13 1 82.14 %
31 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 8 2 0 1 10 1 81.82 %
32 ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 15 3 0 2 3 17 81.75 %
33 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 10 3 0 1 1 13 81.29 %
34 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 13 3 0 2 16 2 80.56 %
35 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 13 1 0 3 0 17 78.59 %
36 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 10 2 0 2 12 2 78.57 %
37 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 10 3 0 2 13 2 76.67 %
38 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21 14 4 0 3 18 3 76.19 %
39 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 7 5 0 1 10 3 72.92 %
40 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 7 6 0 1 13 1 71.43 %
41 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 8 0 0 4 8 4 66.67 %
42 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 9 2 0 4 1 14 66 %
43 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 10 2 0 5 1 16 64.06 %
44 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 7 9 0 2 16 2 63.89 %
45 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 11 1 0 6 12 6 63.89 %
46 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 22 10 6 0 6 16 6 59.09 %
47 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 6 7 0 3 2 14 58.69 %
48 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 8 3 0 6 0 17 55.24 %
49 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21 9 4 0 8 2 19 51.86 %
50 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო* 17 12 3 0 2 0 17 49.94 %
51 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო* 11 8 1 0 2 0 11 49.91 %
52 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 7 1 0 8 0 16 46.38 %
53 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21 6 2 0 13 1 20 33 %
54 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 5 3 0 12 0 20 32.1 %
55 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 25 6 3 0 16 0 25 29.64 %
56 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 24 6 1 0 17 0 24 26.79 %
57 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21 1 0 0 20 1 20 4.76 %
58 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21 1 0 0 20 1 20 4.76 %
59 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 22 1 0 0 21 1 21 4.55 %
60 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 26 0 0 0 26 0 26 0 %
61 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 26 0 0 0 26 0 26 0 %
62 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 26 0 0 0 26 0 26 0 %
63 შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 26 0 0 0 26 0 26 0 %
64 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 26 0 0 0 26 0 26 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.