რეიტინგი 2021

სულ 64 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 23 23 0 0 0 2 21 99.09 %
2 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია 25 24 1 0 0 25 0 98 %
3 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 25 24 1 0 0 25 0 98 %
4 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 27 25 2 0 0 27 0 96.3 %
5 დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 22 20 2 0 0 22 0 95.45 %
6 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 22 20 2 0 0 22 0 95.45 %
7 სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია 23 21 2 0 0 4 19 94.83 %
8 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია 21 19 2 0 0 2 19 94.33 %
9 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 24 22 1 0 1 23 1 93.75 %
10 მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია 22 19 3 0 0 22 0 93.18 %
11 გორის მუნიციპალიტეტის მერია 23 21 1 0 1 0 23 92.52 %
12 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 26 22 3 0 1 25 1 90.38 %
13 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25 21 3 0 1 24 1 90 %
14 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 24 19 5 0 0 24 0 89.58 %
15 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია 21 18 2 0 1 0 21 89.52 %
16 ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 20 16 4 0 0 1 19 89.05 %
17 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 24 19 5 0 0 4 20 88.75 %
18 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 24 21 1 0 2 1 23 88.71 %
19 ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია 22 18 3 0 1 21 1 88.64 %
20 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 23 19 3 1 0 3 20 88.3 %
21 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია 22 17 5 0 0 4 18 87.82 %
22 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია 20 17 1 0 2 18 2 87.5 %
23 ონის მუნიციპალიტეტის მერია 24 19 4 0 1 1 23 86.58 %
24 ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21 16 4 0 1 20 1 85.71 %
25 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 26 21 3 0 2 0 26 85.62 %
26 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 25 19 5 0 1 3 22 85.16 %
27 ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია * 24 18 6 0 0 22 2 85 %
28 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 21 17 2 0 2 1 20 84.86 %
29 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია 23 17 4 0 2 21 2 82.61 %
30 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია * 24 19 4 0 1 0 24 81.67 %
31 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია 21 16 2 0 3 18 3 80.95 %
32 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 32 24 4 0 4 8 24 80.63 %
33 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 25 16 8 0 1 24 1 80 %
34 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 23 17 3 0 3 2 21 79.65 %
35 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია 24 18 1 1 4 1 23 76.33 %
36 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია * 22 14 5 0 3 0 22 72.36 %
37 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 26 18 2 0 6 0 26 72.31 %
38 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 25 15 4 0 6 19 6 68 %
39 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 28 17 4 0 7 0 28 67.11 %
40 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 24 12 5 0 7 4 20 59.88 %
41 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია 26 12 5 0 9 0 26 55.12 %
42 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია * 26 20 3 0 3 3 23 54.23 %
43 თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია 28 12 6 0 10 0 28 52.93 %
44 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 49 20 11 0 18 18 31 51.78 %
45 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია * 24 17 2 0 5 4 20 51.67 %
46 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია * 24 13 5 0 6 2 22 42.08 %
47 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია * 24 14 3 0 7 0 24 38.75 %
48 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია * 24 12 1 0 11 1 23 32.92 %
49 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 26 2 0 0 24 2 24 7.69 %
50 ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 27 2 0 0 25 2 25 7.41 %
51 მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 28 2 0 0 26 0 28 7.07 %
52 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია 26 1 1 0 24 0 26 5.69 %
53 ხონის მუნიციპალიტეტის მერია 26 1 1 0 24 0 26 5.69 %
54 დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 25 1 0 0 24 1 24 4 %
55 ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია 26 1 0 0 25 1 25 3.85 %
56 გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია * 25 1 0 0 24 0 25 2.4 %
57 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
58 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
59 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
60 კასპის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
61 მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
62 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
63 წალკის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
64 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.