პროაქტიული გამოქვეყნება

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება საქართველოს მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში აღებულ ვალდებულებათა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. IDFI პერიოდულად ახორციელებს საჯარო დაწესებულებების ვებ-გვერდების მონიტორინგს და შემუშავებული მეთოდოლოგიით განსაზღვრავს საჯარო დაწესებულებათა პროაქტიული გამჭირვალობის რეიტინგებს.

N მუნიციპალიტეტები საბოლოო შეფასება ცვლილება
1 საქართველოს პარლამენტის აპარატი
100 %
0%
2 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
100 %
5%
3 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
100 %
6%
4 შინაგან საქმეთა სამინისტრო
100 %
0%
5 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური
100 %
2%
6 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო
100 %
4%
7 თავდაცვის სამინისტრო
97 %
0%
8 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო
96 %
72%
9 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
95 %
0%
10 სახაზინო სამსახური
94 %
1%
11 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
94 %
2%
12 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო
93 %
0%
13 შსს აკადემია
93 %
11%
14 განათლების და მეცნიერების სამინისტრო
90 %
3%
15 იუსტიციის სამინისტრო
90 %
5%
16 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
89 %
4%
17 დაცვის პოლიცია
88 %
45%
18 აღსრულების ეროვნული ბიურო
85 %
17%
19 სსიპ 112
85 %
42%
20 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
84 %
13%
21 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
82 %
9%
22 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
81 %
1%
23 საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
80 %
17%
24 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
79 %
41%
25 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
79 %
7%
26 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
79 %
2%
27 საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
78 %
2%
28 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
78 %
1%
29 საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
78 %
10%
30 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
78 %
54%
31 ფინანსთა სამინისტრო
76 %
9%
32 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
74 %
6%
33 შსს მომსახურების სააგენტო
74 %
24%
34 ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო
71 %
47%
35 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
71 %
8%
36 კონკურენციის სააგენტო
70 %
12%
37 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
69 %
1%
38 იუსტიციის სახლი
67 %
31%
39 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
66 %
9%
40 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი
61 %
38%
41 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური
60 %
36%
42 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
58 %
5%
43 სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
57 %
26%
44 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
55 %
-
45 ღვინის ეროვნული სააგენტო
55 %
5%
46 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
55 %
6%
47 საჯარო სამსახურის ბიურო
55 %
3%
48 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
55 %
8%
49 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
54 %
34%
50 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
51 %
2%
51 საქართველოს ეროვნული არქივი
50 %
9%
52 განათლების საერთაშორისო ცენტრი
47 %
16%
53 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
45 %
31%
54 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო
45 %
16%
55 შემოსავლების სამსახური
44 %
5%
56 სსიპ აწარმოე საქართველოში
43 %
18%
57 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
42 %
21%
58 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
41 %
47%
59 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
40 %
4%
60 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
40 %
23%
61 ეროვნული სატყეო სააგენტო
39 %
15%
62 სოციალური მომსახურების სააგენტო
39 %
33%
63 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
38 %
43%
64 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
36 %
4%
65 დაცული ტერიტორიების სააგენტო
35 %
5%
66 საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
35 %
8%
67 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
35 %
9%
68 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
35 %
2%
69 გარემოს ეროვნული სააგენტო
34 %
14%
70 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
33 %
0%
71 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
33 %
4%
72 იურიდიული დახმარების სამსახური
33 %
-
73 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო
32 %
12%
74 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
31 %
22%
75 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
29 %
10%
76 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
29 %
32%
77 წიაღის ეროვნული სააგენტო
28 %
6%
78 ეროვნული თავდაცვის აკადემია
28 %
4%
79 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
25 %
3%
80 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
24 %
1%
81 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
24 %
0%
82 სურსათის ეროვნული სააგენტო
24 %
5%
83 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
23 %
0%
84 სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია
20 %
4%
85 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
19 %
0%
86 კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი
19 %
5%
87 ახალგაზრდობის სააგენტო
18 %
-
88 სასაზღვრო პოლიცია
17 %
1%
89 ბიზნესომბუდსმენის აპარატი
17 %
3%
90 საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
15 %
0%
91 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
13 %
42%
92 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
12 %
0%
93 შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
7 %
0%