საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 3 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI10/21-006 18.10.2021 საკონსტიტუციო სასამართლო ინფორმაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის ცვლილების თაობაზე 2 19.11.2021 18
FOI04/21-022 20.04.2021 უზენაესი სასამართლო ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესახებ 4 17.05.2021 9
FOI02/21-015 11.02.2021 საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი არქივებთან დაკავშირებით 7 25.02.2021 9