საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 2 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/21-002 17.12.2021 თბილისის სატრანსპორტო კომპანია “თბილისის მეტროს პროექტი და თბილისის ავტობუსის გაფართოება” პროექტის შესახებ 1 28.01.2022 24
FOI04/21-027 20.04.2021 ა(ა)იპ ოფენ ნეტი ოუფენნეტის გამარტივებული შესყიდვის შესახებ 1 28.04.2021 7