საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 13 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-147 15.11.2021 აფხაზეთის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო სხვა საჯარო დაწესებულება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 7
FOI11/21-146 15.11.2021 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია სხვა საჯარო დაწესებულება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 6
FOI11/21-145 15.11.2021 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი სხვა საჯარო დაწესებულება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 7
FOI10/21-152 26.10.2021 აფხაზეთის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო სხვა საჯარო დაწესებულება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 06.12.2021 24
FOI10/21-151 26.10.2021 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია სხვა საჯარო დაწესებულება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 16.11.2021 11
FOI10/21-150 26.10.2021 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი სხვა საჯარო დაწესებულება 2021 - სტანდარტული წერილი 17 18.11.2021 12
FOI04/21-008 06.04.2021 მთაწმინდის რაიონის გამგეობა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობის შესახებ 6 20.04.2021 7 პასუხის გარეშე
FOI04/21-006 06.04.2021 საბურთალოს რაიონის გამგეობა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობის შესახებ 6 21.04.2021 8
FOI04/21-005 06.04.2021 ნაძალადევის რაიონის გამგეობა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობის შესახებ 6 14.04.2021 2
FOI03/21-133 26.03.2021 აფხაზეთის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 08.04.2021 7
FOI03/21-132 26.03.2021 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 07.04.2021 6
FOI03/21-131 26.03.2021 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ფინანსური ინფორმაცია 2020 (შრომის ანაზღაურების, სამივლინებო, წარმომადგენლობითი, საწვავის ხარჯები და სხვ.) 9 14.04.2021 8
FOI01/21-008 20.01.2021 საზოგადოებრივი მაუწყებელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროექტის „ტელესკოლა“ შესახებ 3 08.02.2021 11