საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 18 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-138 12.11.2021 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 8
FOI11/21-137 12.11.2021 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 18.11.2021 3
FOI11/21-136 12.11.2021 სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 288 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-135 12.11.2021 სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.11.2021 6
FOI11/21-134 12.11.2021 რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 288 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-133 12.11.2021 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 12.01.2022 6
FOI11/21-132 12.11.2021 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 12
FOI11/21-131 12.11.2021 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 17.11.2021 2
FOI11/21-130 12.11.2021 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 8
FOI10/21-015 19.10.2021 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი 19 12.01.2022 5
FOI10/21-014 19.10.2021 სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი 19 10.12.2021 36
FOI10/21-013 19.10.2021 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი 19 05.11.2021 13
FOI10/21-012 19.10.2021 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი 19 29.10.2021 8
FOI10/21-011 19.10.2021 სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი 19 04.11.2021 12
FOI10/21-010 19.10.2021 რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი 19 03.11.2021 11
FOI10/21-009 19.10.2021 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი 19 08.11.2021 14
FOI10/21-008 19.10.2021 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი 19 11.11.2021 17
FOI10/21-007 19.10.2021 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია გუბერნატორის ადმინისტრაცია 2021 - სტანდარტული წერილი 19 03.11.2021 10