საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 115 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI12/21-001 16.12.2021 პროკურატურა პროკურატურის სამოქმედო გეგმის შესახებ 10 - გადაცილება 265 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-277 19.11.2021 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან გამოთხოვილი მასალების შესახებ (პრეზიდენტ მ.სააკაშვილის საქმე) 2 29.11.2021 4
FOI11/21-190 15.11.2021 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 283 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-189 15.11.2021 საპენსიო სააგენტო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 11
FOI11/21-188 15.11.2021 ახალგაზრდობის სააგენტო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 24.11.2021 1
FOI11/21-187 15.11.2021 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 23.12.2021 23
FOI11/21-186 15.11.2021 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 25.11.2021 4
FOI11/21-185 15.11.2021 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 9
FOI11/21-184 15.11.2021 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 03.12.2021 10
FOI11/21-183 15.11.2021 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 01.12.2021 8
FOI11/21-182 15.11.2021 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-181 15.11.2021 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 01.12.2021 7
FOI11/21-180 15.11.2021 კონკურენციის სააგენტო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.11.2021 4
FOI11/21-179 15.11.2021 სავაჭრო სამრეწველო პალატა დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 284 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-178 15.11.2021 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 07.12.2021 12
FOI11/21-177 15.11.2021 იურიდიული დახმარების სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
FOI11/21-176 15.11.2021 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 03.12.2021 10
FOI11/21-175 15.11.2021 საქართველოს ეროვნული ბანკი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 6
FOI11/21-174 15.11.2021 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 06.12.2021 11
FOI11/21-173 15.11.2021 ცენტრალური საარჩევნო კომისია დამოუკიდებელი უწყება 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 29.11.2021 6
პირველი წინა 1 2 3 4 5 6 ბოლო