საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა

სულ 83 წერილი

წერილის ნომერი წერილის თარიღი საჯარო დაწესებულება შინაარსი მოთხოვნების რაოდენობა გაგზავნილი წერილი პასუხის თარიღი პასუხის დღეები მიღებული პასუხი
FOI11/21-278 19.11.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო COVID 19 სტატისტიკის შესახებ 5 22.12.2021 21
FOI11/21-159 15.11.2021 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 - გადაცილება 285 დღე პასუხის გარეშე
FOI11/21-157 15.11.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 27.12.2021 26
FOI11/21-156 15.11.2021 ფინანსთა სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 07.12.2021 12
FOI11/21-155 15.11.2021 საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 08.12.2021 12
FOI11/21-154 15.11.2021 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 02.12.2021 9
FOI11/21-153 15.11.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 30.11.2021 7
FOI11/21-152 15.11.2021 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 10.12.2021 15
FOI11/21-151 15.11.2021 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 07.12.2021 12
FOI11/21-150 15.11.2021 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 26.12.2021 24
FOI11/21-149 15.11.2021 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 03.12.2021 10
FOI11/21-148 15.11.2021 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი (კეთილსინდისიერების პოლიტიკა) 6 06.12.2021 10
FOI10/21-146 26.10.2021 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი 17 - გადაცილება 298 დღე პასუხის გარეშე
FOI10/21-106 20.10.2021 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი 17 18.11.2021 13
FOI10/21-105 20.10.2021 შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი 17 18.11.2021 13
FOI10/21-104 20.10.2021 ფინანსთა სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი 17 09.12.2021 27
FOI10/21-103 20.10.2021 საგარეო საქმეთა სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი 17 15.02.2022 69
FOI10/21-102 20.10.2021 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი 17 19.11.2021 14
FOI10/21-101 20.10.2021 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი 17 24.11.2021 16
FOI10/21-100 20.10.2021 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სამინისტრო 2021 - სტანდარტული წერილი 17 10.12.2021 28
პირველი წინა 1 2 3 4 5 ბოლო